Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Ferencvárosi Lokálpatrióták: csak a kerület

2010.05.16

„A ferencvárosiak tudják a legjobban, hogy mi a jó nekik” 
 

 

"Egy lokálpatrióta, helyi érdekeket és értékeket összefogó szervezet gondolata már korábban is felvetődött. A Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesületet kerületünkért elkötelezett és itt lakó kerületi képviselők, intézményvezetők és kisebbségi vezetők alakították. Szeretett és köztiszteletnek örvendő elnökünk, Fekete Tibor nemrég elhunyt. Hiánya pótolhatatlan, vezetésével egy szellemileg és erkölcsileg stabil és erős civil műhely alapjait raktuk le.  Jómagam már nem vagyok önkormányzati képviselő, Gegesy Ferenc polgármester úr tanácsadójaként dolgozom. Emellett én is szervezem az egyesületet"-nyilatkozta lapunknak Paál Kálmán a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület elnökségi tagja (FLE): 
 

-Hogyan kötődik Ferencvároshoz és mit tett a kerületért? 
-Ízig-vérig ferencvárosi vagyok, 48 éve lakom itt. Itt jártam középiskolába és az FTC ifjúsági csapatában futballoztam 1963-67 között. Életem egyik legszebb időszaka volt! Itt kezdetem dolgozni műszerészként a Soroksári úton, az ÉLGÉP-nél. A Közgazdaságtudományi Egyetemet is a kerületben végeztem. Kerületi és fővárosi tanácstagként is Ferencvárosban dolgoztam. 1994. óta három cikluson keresztül voltam kerületi önkormányzati képviselő, mindig egyéniből, a választók szavaztak be. Megadatott számomra, hogy 2002-2006 között a kerület alpolgármestere lehettem. Miután úgy döntöttem, hogy a politikai pályát nem folytatom, Dr. Gegesy Ferenc polgármester úr megtisztelt bizalmával és polgármesteri tanácsadóként dolgozom. 
 

Büszke vagyok arra, hogy közös, helyi munkával sikerült megalapítanunk a RÖNK-öt, a József Attila-lakótelep ügyeivel foglalkozó részönkormányzatot. A RÖNK-ben nemcsak a lakótelep egyéni önkormányzati képviselői, hanem az összes párt delegáltjai részt vehetnek. Helyi ügyekben mindig sikerült közös nevezőre jutnunk. Kezdeményeztem a lakótelepen a pakolási rendszer korszerűsítését, részt vettem a társasházi felújítási pályázati rendszer kimunkálásában és működtetésében. Kezdeményeztem a járdák megdöntését a mozgáskorlátozottak és a kismamák érdekében. Számos pályázatot nyertünk el – néhányat magam írtam -, amelyekből a társasházi felújításoktól kezdve a traffipaxig beszerzéséig, a Közösségi Ház felújításáig sok mindent támogattunk és megvalósítottunk. Szép emlékeim vannak arról, hogy a Gazdasági Bizottság alelnökeként, majd a Költségvetési Bizottság elnökeként sok szakmai javaslat kidolgozásában is aktív szerepet vállaltam. A Középső-Ferencváros méltán híres városrehabilitációs programját egy cikluson át a Képviselő-testület megbízásából az igazgató tanács elnökeként irányítottam, szerveztem. Tény, hogy 1998-2002 között a rehabilitáció jelentősen felgyorsult és jelentős gazdasági eredményeket értünk el. 
 

-Elérhető politikus volt? Hogyan segítette választóit? 
-Szinte minden fogadóórámat megtartottam-amikor mégsem tudtam elmenni, mindig bepótoltam őket. Örülök, hogy nemcsak a körzetemből, hanem az egész Ferencvárosból  jöttem hozzám, kérték segítségemet. A munkahelykereséstől kezdve a méltányossági lakáskérelmekig sok mindenben segíthettem. Számomra ez szolgálat, nem munka. Családi, személyes ügyekben is kikérték tanácsomat, például arról, hogy hová érdemes óvodába vinni a gyereket. 
 

-Alpolgármesterként mivel foglalkozott? 
-A humán területtel, tehát az egészségüggyel, a szociálpolitikával, az oktatáspolitikával, a civil és non-profit szervezetekkel, kisebbségekkel és a kerület kulturális ügyeivel, vagyis a helyi társadalompolitikával. Például oktatáspolitikai koncepciót fogadtunk el, amely alapján létrehoztuk az egységes 12 évfolyamos Weöres Sándor Iskolát, vagy bevezettük az angol kéttannyelvű képzést a Kőrösi Csoma Sándor Általános iskolában. A mai Dominó Általános iskolában alkalmazott amerikai Pressley Riedge képzési módszer bevezetése is ebben az időszakban történt. A József Attila Általános iskolában pedig a művészeti képzés megerősödött. Szakemberekkel közös munkában kialakítottuk a kerület kulturális koncepcióját. Közismert, hogy Ferencváros és polgármester úr kiemelten és eredményesen támogatja a kultúrát. Aktívan segítettem a Ráday Kultucca-programot, amely nemcsak a kultúra képviselőinek, hanem a helyi vállalkozóknak is nagy lehetőséget jelent és öregbíti Ferencváros hírnevét. Kezdeményező szerepet vállaltam a Ferencvárosi Tanoda létrehozásában, vagy a Ferencvárosi Helytörténeti Egyesület megalapításában. 
 

Nevemhez köthető, hogy a Ferencvárosi Képviselőtestület 2003-ban elfogadta a kerületi roma programot. Előtte rengeteg szakemberrel konzultáltam és az elmúlt 6 év tapasztalatai azt mutatják, hogy elképzeléseink beváltak. Már az óvodától kezdve speciális felzárkóztató, beilleszkedést segítő képzést és nevelést nyújtunk a roma gyerekeknek. A Ferencvárosi Művelődési Ház bázisán azóta, minden évben Roma Kulturális Fesztivált szerveztünk. Természetessé vált, hogy a Ráday utca fesztiváljain is állandó megjelenési lehetőséget biztosítunk a cigány művészeknek. Mi, itt a Ferencvárosi Önkormányzatban nem ismerjük azt a szót: „megkülönböztetés”. Országos szinten egyedülálló módon, ügyfélszolgálati irodánkon lovári nyelven is feltüntettük, hogy milyen szolgáltatások érhetőek el. Tízfős roma mediátori csapatot hoztunk létre, akik segítenek kommunikálni és egyeztetni a cigány közösséggel.  
 

Közgazdászként végeztem és ezért polgármester rám bízta az önkormányzat hosszú távú gazdasági programjának összeállítást. Részese és kidolgozója voltam az Integrált Városfejlesztési Stratégiának, amelynek egész szociális, társadalompolitikai fejezetét, az önkormányzat un. anti-szegregációs programját én írtam. Tíz-tizenöt évre előre kidolgoztuk, hogy mind városfejlesztési, mind szociálpolitikai szinten mit szeretnénk elérni Ferencvárosban. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a József Attila Terv elnevezésű, szociális városrehabilitációs programunkhoz mintegy 2,9 milliárd forintos uniós támogatást sikerült a pályázat első fordulójában elnyernünk. Most dolgozunk a második szakasz szakmai részletein. Célunk a rehabilitáció folytatása, az elszlömösödött városrészek gyökeres megújítása, a ferencvárosi emberek életkörülményeinek minőségi javítása.

-Melyek az FLE céljai?

-Ötleteinkkel, kezdeményezéseinkkel szeretnénk segíteni a képviselő-testület munkáját. Civil szervezet vagyunk, sok lakossági kapcsolattal, napi szinten kapjuk a visszajelzéseket és javaslatokat az emberektől. Ezeket szeretnénk továbbítani az önkormányzat felé. Ferencváros fejlesztésének emblematikus figurája Gegesy Ferenc polgármester úr. Azt az értékes szakmai munkát szeretnénk segíteni, amit ő végez. Programunk megalkotása során rendszeresen –fórumokon és más közösségi programjainkon- kikérjük a ferencvárosiak véleményét, hiszen róluk szól a kerület, ők tudják a legjobban, hogy mire van szükségük.

-Milyen konkrét eredményeket értek el?

-A térfigyelő  kamera-rendszer kiépítése során megalapozott és tényleg hatásos szakmai javaslatot dolgoztunk ki, amelyet egyeztettünk szakértőkkel és a kerületi rendőrkapitány úrral is. A testület egyhangúan támogatta felvetésünket. Aktívan részt vállaltunk Deutsch László révén a lakóház felújítások során bajba jutott társasházak kárpótlási ügyeinek tisztázásában. 

A Gottsegen Kardiológiai Intézet gyermek részlegének javára gyűjtést rendeztünk, mert önerőből nem tudják előteremteni a gyermekek szívműtétéhez szükséges létfontosságú eszközök árát.

A József Attila-lakóteleppel is kiemelten foglalkoztunk, kezdeményeztük a helyi civil szervezetek összefogását. A Dési Huber Művelődési Ház lépcsősora elég meredek, nagy nehézséget okozott kismamáknak és a mozgáskorlátozottaknak a bejutás. Megfelelő műszaki megoldást sikerült találni a problémára, egy babakocsi rámpa kialakításával. 

-A képviselő-testületet nagyrészt pártok alkotják, nem civilek. Hogyan tudják elérni céljaikat, hallgatnak Önökre?    

- Reményeink szerint az észérvek hatnak. Egyesületünkben nem pártpolitizálás folyik, hiszen mindenféle világnézetű és párthátterű ember önkéntesen dolgozik együtt. Céljaink nem politikaiak, nem azt nézzük, hogy ki az ügyeletes zászlóvivő… Számunkra a kerületiek érdeke a fontos, és ezért minden demokratikus erővel nyitottak vagyunk a szakmai együttműködésre.

-Hogyan lehet kapcsolatba lépni Önökkel?

-Egyrészt honlapunkon a www.fle.hu keresztül, másrészt személyesen, ugyanis tagjainkat, helyi politikusainkat sokan ismerik. Fórumokat és FLE-klubbot szervezünk, amelyeken a kerület lakóit tájékoztatjuk terveinkről és kikérjük véleményüket. Tornai Pista barátomnak volt egy nagyon jó ötlete, hogy csináljunk egy ferencvárosi civil kalauzt, segítve a lakosság és a civil szféra kapcsolatfelvételét. E kalauz hamarosan a ferencvárosiak kezébe kerül.

Szerencsénkre nagyon sok karitatív szervezet működik Ferencvárosban. A pici gyerekek gondozásától kezdve az idősek támogatásáig, képviseletéig értékes munkát végeznek. Polgármester úr független politikusként nagyon fontosnak tartja a civil szférát és más ügyekben is mindig számíthatunk nyitottságára.  Véleményem szerint a Ferencvárosi Lokálpatrióta Egyesület a polgármester urat támogatva, vele együttműködve a jövőben is sokat fog tenni Ferencvárosért. 
 

Szilágyi Iván Péter