Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Mindszenty József, pap és forradalmár

2009.10.24

Köszönjük, nem kellenek importhősök!

Néhány évvel ezelőtt "Hősök" címmel filmes szempontból egészen elviselhető és izgalmas, de nagyképű és fennhéjázó, Amerikát mint kizárólagos "hősgyárat" istenítő filmsorozat indult az egyik kereskedelmi csatornán. A rendszerváltásnak csúfolt valami és a felnyitott zsilipeken beözönlő hollywood-i maszlag és kulturinvázió után sokáig azt hihettük, hősök csak Amerikából jöhetnek. Azok ott születnek és snitt. Korábban szovjet hőseink voltak, ma amerikaiak és japánok. Pedig, nincs szükségünk rájuk, köszönjük vannak saját hőseink is!

 

 

Itt van például Mindszenty József a Magyar Katolikus Egyház volt feje, esztergomi érsek, majd bíboros. Nagyobb jogvédő és igazabb szívű demokrata volt, mint napjaink hajukat tépő, másságukat kamionról riszálva demonstráló és a szabadságot a marihuána fogyasztás jogával azonosító ultraliberális jogvédői. Ő nem tüntetni és riogatni, bűnözőket védeni akart, hanem tett is az elnyomás, az emberi jogok sárbatiprása ellen. Fellépett a nácik hazai németség körében jellemző térnyerése, majd Szálasiék gyilkos és értelmetlen rémuralma és háborúja ellen. Lecsukták. A nyilas uralmat követő rövidke felszabadulás után az egyre erőszakosabb szovjet nyomulás, vörös diktatúra ellen küzdött. 

 

Kép Bátran fellépett a kommunisták "politikája" ellen, az általuk közellenségként beállított katolikus egyház fejeként és kockáztatva ezzel saját életét. Egyetlen kommunista önkényuralmi húzást sem hagyott szó nélkül. Újra lecsukták. Az elvtársak 1948-ban -több sajtóban elindított aljas hecckampány után- mindmáig kiemelt nyugdíjat kapó sameszaikkal bevitették, majd a semmirekellő ávósok megkínozták és szétverték. Egész életre szóló sebeket és sérüléseket szerzett. 1956-ban szabadult, visszatért az Uri utcai érseki palotába, ahol ünneplő tömeg fogadta és számos külföldi delegáció járt nála, kérte ki tanácsát és segítségét. Egy bebörtönzött, perifériára szorított, megalázott papnak igazságot szolgáltatott a Jóisten. 1956. kegyelmi állapota sajnos csak néhány napig tartott. Mikor a sokszoros túlerőben lévő szovjet elnyomó csapatok már határainknál várták a parancsot és világosan lehetett látni: minden elveszett, Mindszenty József november 3-án este 20 órakkor a következő beszédet intézte a nemzethez:

 

"A bukott rendszer örököseinek eddigi visszatekintő leleplezései feltárták, hogy a törvényes felelősségre vonásoknak minden vonalon, éspedig független és pártatlan bíróság útján kell bekövetkezniök. Magánbosszúkat el kell kerülni, ki kell küszöbölni. A bukott rendszer részesei és örökösei külön felelősséget viselnek saját tevékenységükért, mulasztásért, késedelemért vagy helytelen intézkedésért. (...)

 

Kép

 

 

 

De végezetül egy kérdés felvetése mégsem hagyható el: Mit gondolnak a bukott rendszer örökösei? Ha az általuk megbélyegzett elődeik vallás-erkölcsi alapon álltak volna, elkövették volna-e mindazt, aminek következményei elől menekülni kényszerülnek? A keresztény hitoktatás szabadságának azonnali rendezését, a katolikus Egyház intézményeinek és társulatainak, köztük sajtójának visszaadását joggal elvárjuk. (...)

Ugyanebben a minőségemben továbbá megemlítem, az ország hat és fél millió katolikus híveinek tájékoztatására, hogy a bukott rendszer erőszakának és csalárdságának minden nyomát egyházi vonalon felszámoljuk. Ez nálunk ősi hit- és erkölcstanunkból és az Egyházzal egyidős jogszabályokból önként adódik."

 

Nem adta fel a reményt, idealista volt, de szent lázadó.

Kép A magyar egyház fejének, az esztergomi érseknek a szovjet megszállást követően el kellett menekülnie szeretett hazájából. Semmirekellő kádárjánosok elől. Különben őt is börtönbe vetették vagy kivégezték volna, mint a forradalom és szabadságharc sok ezer más katolikus és ateista, zsidó, cigány és német hősét. Mert bármiről hazudozik is Havas Szonja MSZ(M)P-s politikus, vörös bárónő, nem volt itt nyilas rebellió, mindenki kivette részét szent forradalmunkból. Néhány volt nyilas és bűnöző kijött az utcákra, de a többség szívében tiszta szándék volt!

Az esztergomi érsek szeretett magyarságát kölföldről sem hagyta cserben, annyira        anti-kommunista volt, hogy a szovjet blokk felé nyitni akaró VI. Pál pápa felszólította: mondjon le esztergomi érseki posztjáról. A volt hős, katolikus mártír személye kellemetlen lett volna a kommunistákkal folytatott tárgyalásokhoz. Mindszenty nemet mondott, sosem alkudott meg. Jól tette. Le is váltotta pápája.

Ha valaki esetleg aktuálisnak és a mai magyar viszonyokra és kormányra is igaznak találna szavait-biztos, hogy téved! Boldog, szép és szabad hazánkban ugyanis nincs jogtiprás, rendőri erőszak, cenzúra és a hatalom tiszteletben tartja a vallásszabadságot. Csak a népszámlálási ívekről akarják kihagyni a vallásos meggyőződést, negligálva ezzel az egyházakat és vallásos embereket, de ez már aktuálpolitika.

A lényeg: nem azok a hősök, akiket a tévé mutat. Ők csak jól fizetett amerikai selyemfiúk és díványlányok. Köszönjük, de hőseink nekünk is vannak, igazi emberek: Mindszenty-k, Máraik, Krassók, Angyal Istvánok és Nagy Imrék és még folytathatnám a sort. Nagy Imrék, akinek sírjánál idén nagyon nem szeretnénk szekfűs koszorút látni. Azok a növények nem oda valók. Más a gyökér és a más a virág. Másvirág.

Szilágyi Iván Péter